svabcuk - School

Mgr. Rastislav Švába

2.ročník

slide4

    nová registrácia
Home page
News
O n�s
Software
Guestbook
Photos
Contact 

TOPlist
ONLINE (0)

OFFLINE (20293)

Matematika

Matematika je predmet, ktorý nemá v láske moc študentov. Ja stále hovorím študentom, že matematika sa nedá naučiť, ale matematiku treba pochopiť. Čo sa týka hodnotenia, niektorí vyučujúci používaju váhový systém, no ja som sa priklonil k bodovému systému. V skratke ide o to, že študent zbiera body za písomky. Body môže tiež získať za aktivitu na hodinách. Na konci polroku sa body sčítajú a podľa stanovenej stupnice získa známku.


Informatika

Informatiku vyučujem skoro vo všetkých ročníkoch. Pre mňa je prvoradé, aby študenti poznali počítač nielen zo stránky hier a pod. Preto sa venujem aj teórii, samozrejme nemôžem zabudnúť na praktickú časť, ktorá je taktiež dôležitá. So softvérovej stránky pracujeme s MS Office, na grafiku použivame Zoner Callisto. Čo sa týka vyšších ročníkov, zameriavam sa skôr na samotný OS Windows, systémové nástroje. V 4. ročníku je gro programovanie, konkrétne v jazyku Pascal.


Moja trieda 2.F

Čas pokročil a už sme 2.F. Zatiaľ som spokojný, tak dúfam, že aj moji študenti budú čoskoro tohto názoru. :)

© created by svabcuk 2008 - 2012